Szukaj

Byolo

Fosfolipidy i tworzenie dwuwarstwy

budowa fosfolipidu
budowa fosfolipidu

Fosfolipidy przypominają cząsteczki tłuszczów, jednak mają tylko dwa kwasy tłuszczowe przyłączone do glicerolu. Trzecia grupa hydroksylowa wiąże się z grupą fosforanową (naładowaną ujemnie).

tworzenie dwuwarstwy
tworzenie dwuwarstwy

Gdy fosfolipidy dodamy do wody, samoistnie utworzą dwuwarstwowe agregaty – dwuwarstwy – w których wnętrzu osłonią przed wodą swoje rejony hydrofobowe (ogony).

Reklamy

Lipidy

Lipidy (tłuszczowce) – są to estry powstające w wyniku reakcji trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych i jednej cząsteczki glicerolu (alkoholu)

Tłuszcze zwierzęce – zawierają głównie kwasy tłuszczowe nasycone (np. stearynowy, palmitynowy) czyli posiadające wiązania pojedyncze.

IMAG0237

Tłuszcze roślinne – zawierają więcej kwasów tłuszczowych nienasyconych (np. oleinowy, linolowy) posiadających wiązania zwielokrotnione.

IMAG0238

 

Polisacharydy

Polisacharydy
Polisacharydy

Wielocukry to związki zbudowane z dużej liczby monosacharydów połączonych wiązaniami O-glikozydowymi. Mogą tworzyć łańcuchy zarówno proste jak i rozgałęzione, jednak w odróżnieniu do innych cukrów nie są rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu pełnią funkcje głównie zapasowe (skrobia – u roślin, glikogen – u zwierząt) lub budulcowe (celuloza – ściany komórkowe roślin, chityna – pancerzyki stawonogów).

Disacharydy

Disacharydy
Disacharydy

Dwucukry powstają przez połączenie wiązaniem O-glikozydowym dwóch cząsteczek cukrów prostych (kondensacja).

  • glukoza + fruktoza = sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy)
  • glukoza + galaktoza = laktoza (cukier mlekowy)
  • glukoza + glukoza = maltoza (cukier słodowy)
Zamiast wody powstanie wiązanie O-glikozydowe, utworzy się maltoza
Zamiast wody powstanie wiązanie O-glikozydowe, utworzy się maltoza

Podział lipidów

Podział lipidów
Podział lipidów
  • ich cząsteczki są niepolarne (nie rozpuszczają się w wodzie), rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych (niepolarnych) np. w benzenie
  • mają gęstość mniejszą od gęstości wody, przez co unoszą się na jej powierzchni

Monosacharydy

monosacharydy
monosacharydy

Monosacharydy (jednocukry, cukry proste) mają najprostszą budowę. Zawierają od trzech do siedmiu atomów węgla w cząsteczce ( np. triozy trzy atomy węgla, pentozy pięć, heksozy Czytaj dalej „Monosacharydy”

Właściwości fizykochemiczne wody

Właściwości fizykochemiczne wody cz.1
Właściwości fizykochemiczne wody cz.1
Właściwości fizykochemiczne wody cz.2
Właściwości fizykochemiczne wody cz.2

Czytaj dalej „Właściwości fizykochemiczne wody”

Wiązania chemiczne

Wiązania chemiczne cz.1
Wiązania chemiczne cz.1
Wiązania chemiczne cz.2
Wiązania chemiczne cz.2

Składniki chemiczne organizmu

Składniki chemiczne organizmu
Składniki chemiczne organizmu

Węglowodany

węglowodany
węglowodany

Regulacja allosteryczna

Regulacja allosteryczna

Inhibitory

Inhibitory

Budowa enzymu

budowa enzymu

Działanie enzymów

Działanie enzymów

Fosforylacja

Fosforylacja
Fosforylacja

Anabolizm i Katabolizm

Anabolizm i Katabolizm
Anabolizm i Katabolizm

ATP – energia biologicznie użyteczna

ATP
ATP

ATP (adenozynotrifosforan) jest nukleotydem zbudowanym z zasady azotowej – adeniny, pięciowęglowego cukru – rybozy i trzech reszt fosforanowych. Między resztami fosforanowymi znajdują się tzw. wiązania wysokoenergetyczne z których jest uwalniana energia w czasie hydrolizy ATP (rozkładu ATP) Czytaj dalej „ATP – energia biologicznie użyteczna”

Blog na WordPress.com.

Up ↑