ATP
ATP

ATP (adenozynotrifosforan) jest nukleotydem zbudowanym z zasady azotowej – adeniny, pięciowęglowego cukru – rybozy i trzech reszt fosforanowych. Między resztami fosforanowymi znajdują się tzw. wiązania wysokoenergetyczne z których jest uwalniana energia w czasie hydrolizy ATP (rozkładu ATP)

ATP → ADP → AMP

ATP po hydrolizie (rozpadzie wiązania wysokoenergetycznego) zamienia się w ADP (adenozydnodifosforan), natomiast ADP przekształca się w AMP (adenozynomonofosforan) jeśli kolejne wiązanie ulegnie rozpadowi.

Odtwarzanie ATP to proces, który polega na przyłączaniu brakujących reszt fosforanowych z utworzeniem wiązań wysokoenergetycznych.

Energia z hydrolizy ATP jest wykorzystywana m.in. do:

  • transportu aktywnego przez błony biologiczne
  • reakcji syntez
  • pracy mechanicznej np. mięśni
  • wytwarzania ciepła
Reklamy