Właściwości fizykochemiczne wody cz.1
Właściwości fizykochemiczne wody cz.1
Właściwości fizykochemiczne wody cz.2
Właściwości fizykochemiczne wody cz.2

Cząsteczki wody pozostają blisko siebie dzięki wiązaniom wodorowym, które wspólnymi siłami utrzymują substancję razem – zachodzi zjawisko kohezji.

Kohezja przyczynia się do transportu wody i rozpuszczonych w niej składników odżywczych w roślinie wbrew sile grawitacji. Kiedy woda wyparowuje z liści, wiązania wodorowe powodują, że cząsteczki wody opuszczając naczynia pociągają cząsteczki znajdujące się pod nimi.

Adhezja – przyleganie jednej substancji do drugiej, także odgrywa w tym rolę. Adhezja wody do ścian komórkowych pomaga przezwyciężyć skierowaną w dół siłę grawitacji.

Reklamy