Podział lipidów
Podział lipidów
  • ich cząsteczki są niepolarne (nie rozpuszczają się w wodzie), rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych (niepolarnych) np. w benzenie
  • mają gęstość mniejszą od gęstości wody, przez co unoszą się na jej powierzchni
Reklamy