Disacharydy
Disacharydy

Dwucukry powstają przez połączenie wiązaniem O-glikozydowym dwóch cząsteczek cukrów prostych (kondensacja).

  • glukoza + fruktoza = sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy)
  • glukoza + galaktoza = laktoza (cukier mlekowy)
  • glukoza + glukoza = maltoza (cukier słodowy)
Zamiast wody powstanie wiązanie O-glikozydowe, utworzy się maltoza
Zamiast wody powstanie wiązanie O-glikozydowe, utworzy się maltoza
Reklamy