Polisacharydy
Polisacharydy

Wielocukry to związki zbudowane z dużej liczby monosacharydów połączonych wiązaniami O-glikozydowymi. Mogą tworzyć łańcuchy zarówno proste jak i rozgałęzione, jednak w odróżnieniu do innych cukrów nie są rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu pełnią funkcje głównie zapasowe (skrobia – u roślin, glikogen – u zwierząt) lub budulcowe (celuloza – ściany komórkowe roślin, chityna – pancerzyki stawonogów).

Reklamy