Lipidy (tłuszczowce) – są to estry powstające w wyniku reakcji trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych i jednej cząsteczki glicerolu (alkoholu)

Tłuszcze zwierzęce – zawierają głównie kwasy tłuszczowe nasycone (np. stearynowy, palmitynowy) czyli posiadające wiązania pojedyncze.

IMAG0237

Tłuszcze roślinne – zawierają więcej kwasów tłuszczowych nienasyconych (np. oleinowy, linolowy) posiadających wiązania zwielokrotnione.

IMAG0238

 

Reklamy